4000000 AND $h <= 1) { $baetur = max((1-($hreineign - 4000000)/2400000)*$baetur,0); } # Sambúðarfólk skerðist þegar eign er yfir 6,5 Mkr og fara niður í 0 á næstu 3,9 milljónum elseif($hreineign > 6500000 AND $h == 2){ $baetur = max((1-($hreineign - 6500000)/3900000)*$baetur,0); } if($h == 0) { $baetur = min($baetur,400000); } elseif ($h == 1) { $baetur = min($baetur,500000); } else{ $baetur = min($baetur,600000); } return $baetur; } function tekjuskattur($laun1,$laun2,$lsj,$h) { # Reiknar tekjuskatt # laun1 eru brúttólaun einstaklings 1 á ári # laun2 eru brúttólaun einstaklings 2 á ári # ljs er hlutfall sem launþegi greiðir í lífeyrissjóð (oftast 4+2%) ## Gæti verið 4+4 algengt 2016 # h er hjúskaparform (0 = einhleypur, 1 = einstætt foreldri, 2 = gift/sambúð) # Hlutföllum og fjárhæum breytt 22.8.2016 fiA (Note to self: hvernig hefði verið að hafa þetta breytur? ;) if($laun1 < $laun2){ $tmp = $laun1; $laun1 = $laun2; $laun2 = $tmp; } $laun1 = $laun1*(1-$lsj)/12; $laun2 = $laun2*(1-$lsj)/12; $s1 = .3713*min($laun1,336035) + .3835*min(max(0,$laun1-336035),836990-336035) + .4625*max(0,$laun1-836990); $s1 = max(0,$s1 - 51920); $s2 = .3713*min($laun2,336035) + .3835*min(max(0,$laun2-336035),836990-336035) + .4625*max(0,$laun2-836990); $s2 = max(0,$s2 - 51920); # Ef aðili 1 er með hærri laun en 836990 og aðili 2 minna færist afsláttur á milli if($h == 2 and $laun1 > 836990 and $laun2 < 836990) { $flefst = min(250477,max(836990-$laun2,0)*.5); #66. gr. laga 90/2003 4. mgr. $s1 = $s1 - .081*$flefst; # 46.25% - 38.35% = 8.1% } return array ($s1*12, $s2*12); } function barnabaetur($laun,$h,$b0,$b1){ # laun eru brúttólaun fyrir skatt að viðbættum fjármagnstekjum á ári # h er hjúskaparform (0 = einhleypur, 1 = einstætt foreldri, 2 = gift/sambúð # b0 er fjöldi barna 0-6 ára # b1 er fjöldi barna 7-16 ára if($b0 + $b1 == 0 or $h == 0){ return 0; }else{ if($h == 1){ ## Einstæðir foreldrar $baetur1 = 332950 + 341541*($b0+$b1-1); # Grunnbætur 1. barn börn 2+ $baetur0 = 119300*$b0; # Börn undir 7 ára if($laun > 2400000){ if($b0 + $b1 == 1){ $hlf = .04; } elseif($b0 + $b1 == 2){ $hlf = .06; } else { $hlf = .08; } $skerding1 = $hlf*($laun-2400000); $skerding0 = .04*($laun-2400000)*$b0; } } else{ #Hjón / sambúðarfólk $baetur1 = 199839 + 237949*($b0+$b1-1); # Grunnbætur 1. barn börn 2+ $baetur0 = 119300*$b0; # Börn undir 7 ára if($laun > 4800000){ if($b0 + $b1 == 1) { $hlf = .04; }elseif($b0 + $b1 == 2){ $hlf = .06; }else { $hlf = .08; } $skerding1 = $hlf*($laun-4800000); $skerding0 = .04*($laun-4800000)*$b0; } } return max($baetur1 - $skerding1, 0) + max($baetur0 - $skerding0, 0); } } function tiuthusund( $laun1 = 400000, $laun2 = 400000, $b0 = 1, $b1 = 2, $h = 2, $vextir = 1500000, $skuldir = 20000000, $hreineign = 5000000, $lsj = 0.04, $vsk = 1935, $trygggj = 517, $lifsj = 839, $delta = 6988){ $laun = $laun1+$laun2; $skattstofn = $laun*(1-$lsj); #Ath gert ráð fyrrir að lífeyrissjóður launþega sé 4% (ekkert í séreignarsjóð) #Reiknum fyrst tekjuskatt og bætur m.v. þessar forsendur $tekjuskattur0 = tekjuskattur(12*$laun1,12*$laun2,$lsj,$h); $barnabaetur0 = barnabaetur(12*$skattstofn,$h,$b0,$b1); $vaxtabaetur0 = vaxtabaetur($vextir,$skuldir,$hreineign,$h,12*$skattstofn); #Bætum svo við okkur 10.000 í verktakagreiðslur og athuga hverjnig # tekjusk og bætur breytast. Ath 10.000 í verktakagreiðslur þýðir # 6845 í brúttólaun $tekjuskattur1 = tekjuskattur(12*$laun1+$delta,12*$laun2,$lsj,$h); $barnabaetur1 = barnabaetur(12*$skattstofn+$delta*(1-$lsj),$h,$b0,$b1); $vaxtabaetur1 = vaxtabaetur($vextir,$skuldir,$hreineign,$h,12*$skattstofn+$delta*(1-$lsj)); # Þá er hægt að reikna 10.000 kallinn $tekjusk = $tekjuskattur1[0] + $tekjuskattur1[1]- $tekjuskattur0[0] - $tekjuskattur0[1]; $baetur = $vaxtabaetur0 - $vaxtabaetur1 + $barnabaetur0 - $barnabaetur1; $ivasann = 10000 - $vsk - $trygggj - $lifsj - $tekjusk - $baetur; $arr = array(); $arr['vsk'] = $vsk; $arr['trygggj'] = $trygggj; $arr['lifsj'] = $lifsj; $arr['tekjusk'] = round($tekjusk); $arr['baetur'] = round($baetur); $arr['ivasann'] = round($ivasann); $arr['alls'] = $vsk+$trygggj+$lifsj+$tekjusk+$baetur+$ivasann; return $arr; } $synidaemi = tiuthusund(); /* $laun1 = 400000; $laun2 = 400000; $b0 = 1; $b1 = 2; $h = 2; $vextir = 1500000; $skuldir = 20000000; $hreineign = 5000000; $laun = $laun1+$laun2; $vsk = 2032; $trygggj = 576; $lifsj = 821; $delta = 6845; */ if (!function_exists('json_encode')) { function json_encode($a=false) { if (is_null($a)) return 'null'; if ($a === false) return 'false'; if ($a === true) return 'true'; if (is_scalar($a)) { if (is_float($a)) { // Always use "." for floats. return floatval(str_replace(",", ".", strval($a))); } if (is_string($a)) { static $jsonReplaces = array(array("\\", "/", "\n", "\t", "\r", "\b", "\f", '"'), array('\\\\', '\\/', '\\n', '\\t', '\\r', '\\b', '\\f', '\"')); return '"' . str_replace($jsonReplaces[0], $jsonReplaces[1], $a) . '"'; } else return $a; } $isList = true; for ($i = 0, reset($a); $i < count($a); $i++, next($a)) { if (key($a) !== $i) { $isList = false; break; } } $result = array(); if ($isList) { foreach ($a as $v) $result[] = json_encode($v); return '[' . join(',', $result) . ']'; } else { foreach ($a as $k => $v) $result[] = json_encode($k).':'.json_encode($v); return '{' . join(',', $result) . '}'; } } } if(isset($_POST['laun'])){ if(!isset($_POST['laun']) OR $_POST['laun'] == ''){ $_POST['laun'] = '400.000'; } if(!isset($_POST['laun2']) OR $_POST['laun2'] == ''){ $_POST['laun2'] = '400.000'; } if(!isset($_POST['lsj'])){ $_POST['lsj'] = '0.06'; } if(!isset($_POST['hjuskapur'])){ $_POST['hjuskapur'] = '2'; } if(!isset($_POST['fj06'])){ $_POST['fj06'] = '1'; } if(!isset($_POST['fj716'])){ $_POST['fj716'] = '2'; } if(!isset($_POST['vextir']) OR $_POST['vextir'] == ''){ $_POST['vextir'] = '1.500.000'; } if(!isset($_POST['skuldir']) OR $_POST['skuldir'] == ''){ $_POST['skuldir'] = '20.000.000'; } if(!isset($_POST['hreineign']) OR $_POST['hreineign'] == ''){ $_POST['hreineign'] = '5.000.000'; } $_POST['laun'] = preg_replace('/[^0-9]/', '', $_POST['laun']); $_POST['laun2'] = preg_replace('/[^0-9]/', '', $_POST['laun2']); $_POST['vextir'] = preg_replace('/[^0-9]/', '', $_POST['vextir']); $_POST['skuldir'] = preg_replace('/[^0-9]/', '', $_POST['skuldir']); $_POST['hreineign'] = preg_replace('/[^0-9]/', '', $_POST['hreineign']); echo json_encode(tiuthusund($_POST['laun'],$_POST['laun2'],$_POST['fj06'],$_POST['fj716'],$_POST['hjuskapur'],$_POST['vextir'],$_POST['skuldir'],$_POST['hreineign'])); //var_dump($_POST); die; } ?> Vasareiknirinn - hvað færð þú í vasann þegar þú vinnur meira?

Sigríður Á. Andersen

Vasareiknirinn

Hvað færðu í vasann þegar þú vinnur meira?

Þínar forsendur

Hér geturðu sett inn þínar forsendur og séð hvað stendur eftir þegar þú bætir við þig 10 þúsund krónum í útselda vinnu.Er vinna dýrasta jaðarsportið?

Vinnandi fólk getur lent í því að auka ráðstöfunartekjur sínar aðeins um 3.000 krónur við það að selja út vinnu sína fyrir 10 þúsund krónur (útseld vinna). Hinar 7.000 krónurnar fara í virðisaukaskatt, tryggingagjald, iðgjöld í sameignarsjóð, tekjuskatt og bótaskerðingu.

Þetta óæskilega samspil skatta- og bótakerfa hefur stundum verið nefnt jaðaráhrif.

Hjúskaparstaða, tekjur, eignir, skuldir, vaxtagjöld og fjölskyldustærð hafa áhrif í þessu dæmi. Það er búið að tengja marga þætti saman sem flækir skattkerfið verulega. Auk þess sem hér er tekið með í reikninginn eru afborganir námslána tekjutengdar, svo dæmið getur litið jafnvel enn verr út.

Þessi flækja versnaði til muna í tíð vinstri stjórnarinnar með þrepaskiptingu tekjuskatts og hækkun allra skatthlutfalla.

Eftir breytingar vinstri stjórnarinnar voru réttindi sambúðarfólks og hjóna ekki lengur að fullu millifæranleg í skattkerfinu og tekjuskattur getur því verið mjög misjafn eftir því hvernig tekjur skiptast á milli hjóna. Það getur munað yfir 700 þúsund krónum í tekjuskatt.

En betur má ef duga skal.

Vinna fólks má ekki vera dýrt jaðarsport.

Reiknivélin er miðuð við tekjuskatt og bætur á árinu 2016. Í byrjun árs 2017 var miðþrep tekjuskattsins fellt niður, hlutfall neðsta þrepsins lækkað og breytingar gerðar á bótakerfinu sem reiknivélin tekur ekki mið af

Sigríður Á. AndersenKærar þakkir fyrir að kynna þér Vasareikninn. Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar í netfangið: saa@althingi.is