Menu

Hókus pókus

19/11/2019 - Fréttir
Hókus pókus

Enn og aftur er Umhverfisstofnun uppvís að því að afneita eigin tölfræði. Í síðustu viku sendi stofnunin frá sér tilkynningu um losun Íslendinga á gróðurhúsalofttegundum. Þar er því haldið fram að hlutur vegasamgangna í losuninni sé 34%. Það er bara ekki rétt því eins og gögn sem Umhverfisstofnun sjálf leggur fram er þessi hlutdeild vegasamgangna ekki nema 6%.

Kíkjum í gagnabankann á vef Umhverfisstofnunar.

Hér að neðan er súlurit A frá Umhverfisstofnun sem sýnir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi að millilandaflugi og siglingum frátöldum. LULUCF stendur fyrir „Land Use, Land Use Change and Forrestry“ en undir þann hluta fellur framræst votlendi. Augljóst er af þessari mynd að stærstur hluti losunar hér á landi stafar frá framræstu landi.

Þar fyrir neðan er súluritið B sem Umhverfisstofnun býr til þegar embættismenn hafa samið um svokölluð „sameiginleg markmið í loftslagsmálum“ með Evrópusambandinu. Einhvers konar hókus pókus hefur þá verið framkvæmdur sem leiðir til þess að orkuhlutinn (þar með talinn losun frá vegasamgöngum) er orðinn allsráðandi. Þetta er líklega forsenda þess að hægt sé að semja um alls konar, færa peninga og loftslagskvóta á milli landa í allar áttir og skapa stöðu fyrir þá sem hana vilja taka. Ekkert af þessu skiptir þó máli fyrir loftslagið. Hvað þá fyrir veðrið.

losun_og_sammarkmid

Mynd B segir auðvitað bara hálfa söguna og varla það. Hana notar Umhverfisstofnun samt til að senda út tilkynningar um að 34% af losun stafi frá bílum þegar 6% er nær lagi þegar allt er tekið með í reikninginn.